ఫ్యాక్టరీ & సర్టిఫికేట్

ఫ్యాక్టరీ టూర్

DIE-CASTING

డై-కాస్టింగ్

LED CHIPS STICKING

SMT యంత్రాలు

TEST LAB

పరీక్ష ల్యాబ్

PRODUCTION LINE

ఉత్పత్తి లైన్

AGING TEST

వృద్ధాప్య పరీక్ష

PACKING STORAGE

ప్యాకింగ్ నిల్వ

సర్టిఫికేట్

CE

CE సర్టిఫికేట్

LVD

LVD సర్టిఫికేట్

RoSHS

RoHS సర్టిఫికేట్

SAA

SAA సర్టిఫికేట్